Brevsamlinga

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å ?
(Siste endringar i registeret gjort : 08/09-2018)
 
Her på denne sida finn du Register over alle personar som er nemnde i Amerikabrev i samlinga til Voss Ættesogelag.
I tillegg finn du informasjon om "alle" dei andre som utvandra frå Voss før 1850.
 
Forklaring på bruk :
Ved å venstreklikka med musa på namna i lista får du fram opplysningane som er registrert om personen
du klikka på. Av opplysningane finn du under alle personar - Sjå brev -
Om Voss Ættesogelag i si samling har brev der personen du har klikka på er omtala, vil du her finna
eitt nummer, som til dømes 1843/001. Ved å dobbelklikka med venstre musetast på dette/desse nummera
vil du få fram avskrift av eitt brev for kvart nummer. 1843 i dømet viser til at brevet vart skrive i året 1843.
/001 i dømet, viser til at dette er brev nummer 1 som er registrert i samlinga frå dette året (1843).
Alle breva har eit slikt tresifta nummer i tillegg til årstal, for å identifisera det enkelte brev.
 

Hjelp oss
ME YNSKJER FLEIRE BREV I SAMLINGA !

Ta kontakt med oss om du har amerikabrev liggjande.
Me ynsker å få ta kopiar av dei.
Om du ynskjer å gje frå deg orginalane,
tek me likevel kopiar av breva.
Orginalane vil då verta avlevert, og innkludert,
i arkivmagasinet til Voss Folkemuseum.

Anna materiale som omhandlar utvandring er og av interesse.
Me samlar og inn/tek vare på andre brev/skriv med tilknytning til
Vossabygdene. Dette kan mellom anna vera gamle innanlandsbrev,
brev frå andre stader i verda, skiftepapir, skøyte, vaksinasjonssettlar,
husmannskontraktar, og mykje meir.
Ta og gjerne kontakt om du har slikt liggjane.

KONTAKT VOSS ÆTTESOGELAG
Kontaktperson :
Jan-Egil Mandelid (Nestleiar) Tlf. 991 08 744
 

SPONSORAR
Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
01/07/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger