Fotoalbum Granvin
 
Bilete motteke frå Amerika.
Brødrene Jørdre sin maskinverkstad der borte
- etter tornado i 1957.
 
SPONSORAR
Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
01/07/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger