Gamalt frå Voss

Årboka "Gamalt frå Voss" har no kome ut årviss sidan 1969.
Utgjevarar er Voss Sogelag, Voss Museum og Voss Bygdeboknemnd.
 
Etter søknad, har Hordaland Fylkeskommune i mange år støtta utgjevinga med kulturmidlar.
 
Bilderesultat for logo hordaland fylkeskommune
 
Takk ! Og takk til alle andre gode støttespelarar !
"Gamalt frå Voss" er på jakt etter skribentar og stoff til boka.
Ta gjerne kontakt med styret i Voss Sogelag.
 

REGISTER

under vil du finna eit register over alle artikklar som har stått på trykk i "Gamalt frå Voss",
ordna etter årgang, bok for bok, samt forfattarane av artikklane.
 
åra 2010-2017 vil og snart koma her ...
 
 
 
 

2017
 
2016
Minne om far
Hatlebakk, Magna
2016
Det siste storverket til Lars Kindem
Helleve, Eirik
2016
Ringheimskafeen og "Ringheimsjentene"
Mølster, Anders
2016
"Folk som gjekk framom heldt pusten"
Lærum, Ole Didrik
2016
Der er alltid oppgaver for øyne som ser
Larsen, Frèdèric Andrè Eftevåg
2016
Skilnader i kulturell og politisk orientering i Hordaland omkring 1905
Gjerdåker, Brynjulv
2016
Ivar Refsdal - ein lågmælt kulturberar
Helleve, Aslak T.
2016
Kyrkjegardar og kyrkjer i Raundalen
Reime, Reidar
2016
Gjest på Voss
Nedrebø, Yngve
2016
Studioportrett av brur i nasjonaldrakt frå Voss
Viste, Ingebjørg
2016
Augneblinken
Herre, Vidar
2016
Stasjonsnamn og haldeplassnamn frå Bergen til Finse
Akselberg, Gunnstein
2016
Namna Voss, Vangen, Vossevangen og Vossevang
Akselberg, Gunnstein
2016
Korndyrking fram gjennom tidene i bygda vår
Melve, Brynjulv
2016
Forfattaromtalar
 
2016
Tilskotsgjevarar
 
2016
Bokliste
 
 
 
 
2015
Finnesloftet på Voss
Berg, Arne
2015
Vossabusetnad i Minnesota
Kvåle, Ivar
2015
Olav Sande og folkesongen på Voss
Olsen, Angun Sønnesyn
2015
-Landsgymnasi. Er Voss ein høveleg stad for eit av dei ?
Markhus, Knut
2015
Mitt møte med ni rektorar
Pettersen, Sigurd
2015
Vossevang stasjon
Helleve, Eirik
2015
Augneblinken
Sævig, Rune
2015
Bondelagsstemner i mellomkrigstida
Gjerdåker, Brynjulv
2015
Frå steinalder til jarnalder - dyrkingshistorie på garden Gjerde
Hommedal, Linda Terese Balevik
2015
Vossingen Jeppe på Berget og bergensaren Ludvig Holberg
Akselberg, Gunnstein
2015
Knud Knudsen - nasjonsfotografen
Herheim, Kjell
2015
Barndomsminne frå andre verdskrigen
Jørdre, Lars
2015
Då Evanger og Vossestrand vart nynorske kommunar
Helleve, Eirik
2015
Bygginga av badet på Kyte
Fjose, Kjell
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014
 
2013
Takk til Johannes Gjerdåker
Helleve, Eirik
2013
Vossamålet - Korleis står det til i dag ?
Akselberg, Gunnstein
2013
Riksforsamlinga 1814 og sendemennene frå Voss
Farestveit, Knut
2013
Soga om Sigrid Aslesdotter og Kjeringastovo
Mossige, Guri
2013
Frk. Adelaide Hansteen (1858-1954)
Melve, Brynjulv
2013
Telefondamene fortel
Neergaard, Marit
2013
Svar til ein bonde som ville ha råd om ei bra kone til garden, ca 1905-12
Tangen, Jenny
2013
Harald Nybø - radiomann i verdsklasse
Mølster, Anders
2013
Industri på Voss i etterkrigsår
Gjerdåker, Brynjulv
2013
Ivar Aasen og Voss
Helleve, Aslak L.
2013
Kampen mot huleboertilbøieligheder
Helleve, Eirik
2013
Fotballen på Palmafossen i 1930-åra
Midttun, Sigmund
2013
Flaumar i Vangsvatnet
Folkestad, Ola
2013
Barndomsminne frå krigsåra på Voss
Skreien, Norvall
2013
Vossing i Nord-Noreg
Knutsen, Karolius
2013
Krigsminne
NN
2013
Da va ain gong
Kløve, Odd
 
 
 
 
 
 

2012
 
2011
Takk til Dag H. Sæverud
Gjerdåker, Johannes
2011
Pengesaneringa 1945
Ringheim, Reidar
2011
Dagestadminne i Rosereiret
Rødland, Kjartan
2011
Et besøk hos bureiserne på Istadmyrene
 
2011
Skulevegen på Seim
Arnøy, Guri
2011
Lilly Rekves minnebok
Rekve, Lilly Gerd Hjørnevik
2011
Bulken Ungdomslag 100 år
Johnsson, Ragnhild
2011
Anders Vinsand - Jenkien
Gjerdåker, Johannes
2011
Victor Lawson. Den rikaste av dei alle
Helleve, Eirik
2011
Tre russerevyviser
Juve, Ingjerd Berge
2011
NM slalåm og utfor Voll-løypa 1939
Reime, Reidar
2011
Odd Gjelle
Kindem, Lars
2011
Odd Knutson Gjelle
Gjelland, Nils
2011
Odd Knutson Gjelle. En stor vossing
Midttun, Norvald
2011
Verda er vid, men Voss er vidare. Nokre minne frå tida på Voss Off. landsgymnas 1946-50
Fjøsne, Harald
2011
Oppskoka
 
2011
Soldatbrev
 
2011 Huusmandskontract  
2011 Annonsørar
2010
Dikt i samling av Magne Myhra
Gjerdåker, Johannes
2010
Dei tre Bergslikunstnarane
Ringdal, Peder
2010
Bergsliløypa
Ringdal, Peder
2010
Frå krigen på Voss 1940
Seim, Herborg
2010
Skulestadmoen tvangsarbeidsleir 1945 til 1947
 
2010
Ænsmio
Gjerskvål, Leiv og Magne
2010
Ivar Lawson og realisering av den amerikanske draumen
Helleve, Eirik
2010
Jarnvegar
Kløve, Per
2010
Stortingsvalet i Voss krins 1906
Ulvund, Frode
2010
Husmannsplass på Olde 1878-1964
Olde, Knut O.
2010
To leikarringar på Vangen i 1920-åra
Helleve, Aslak T.
2010
Soga om Enkjeheimen
Himle, Aagot
2010
Fanta-Nilsskreda og andre skredhendingar
Furseth, Astor
2010
Om jernutvinning på Voss, skildra i 1798
Helgeland, Olav
2010
Sponsorar
 
 
 
 
 
 
 
     
   
2009
Diktaren Nils Slettemark
Gjerdåker, Johannes
2009
Nils Slettemark
Tøsdal, Odd
2009
Ein ny vossa-diktar
Eskeland, Lars
2009
Nils Slettemark
Kamfjord, Georg
2009
Nils Slettemark, bibliografi
 
2009
Nils Slettemark, dikt
 
2009
Hestalorten
Rekve, Lilly Gerd
2009
"Fyra med ved"
Handegård, Alf
2009
Litt om Enkjeheimen
Johnson, Ragnhild
2009
Vegen til Stalheim
Ohnstad, Åsmund
2009
Småplukk frå kyrkjebøkene
Ystaas, Liv
2009
Soldatbrev frå 1787
Ystaas, Liv
2009
Ridande vossabryllaup anno 1895
Gjestland, Tormod
2009
Nokre gamle vassdemmer i bygda
Helleve, Aslak T.
2009
Litt om Mønshaugen meieri si soga
Bjørke, Torstein
2009
Mjølkekøyrar og ærendsgut i 20 år
Helleve, Aslak T.
2009
Min tur til Norge 1947
Rene, K.A.
2009
Retting sylvskatten
 

 

2008
Tale ved avdukinga av eit portrtrelieff av spelemannen Sjur
Lars Helgeland
 
Helgeland på kyrkjegarden på Draugsvoll
 
2008
Vossalaget 100 år
Eirik Helleve
2008
Theodore Slette og hans tid på Voss
Johannes Gjerdåker
2008
Brev frå Odd Kløve
Torleiv Kløve
2008
Byfolk på ferie i vossebygdene
Einar Rekve
2008
Noko meir om påsketrafikken
Aslak T. Helleve
2008
Sogo om "Kapteinsgarden"
Olav K. Dugstad
2008
Vossingar i fengsel
Liv Ystaas
2008
Utlikning av "Sylvskatten" 1816
Aslak T. Helleve
2008
Årsmelding Voss Folkemuseum
 

 

2007
Ibsen på Voss
Lerum, Ole Didrik
2007
Songleikaren Aodne frå Bergsdalen
Helleve, Aslak T.
2007
"Sæbe-Marie"
Ystaas, Liv
2007
Brev til Signesyster 1945
Tveitaraas, John
2007
Tvildemoen før og etter "Fritz-ane" - 2
Tveitarås, Knut
2007
Lokal krisepolitikk under første verdskrigen
Ulvund, Frode
2007
Hendingar og minner frp 90 år attende
Ullestad, Einar
2007
Um målreisingi på Voss - andre deildi
Hovdan, Per
2007
Hesten var hans liv
Ullestad, Einar
2007
Ole Bull Akademiet
Meland,Jostein og Kyte,Arnfinn
2007
Karbid - Trekol - "Knott"
Borge, Alfred
2007
Jarnvegstreiken i 1920
Ullestad, Einar
2007
Smedar nedan Sundet
Rekve, Einar
2007
Vangen og bygda - saman eller kvar for seg ?
Helleve, Aslak T.
2007
Minner om livet på Bøahaugen
Refsdal, Olav E.
2007
Årsmelding 2006
Voss Folkemuseum

 

2006
Sigurd Petersen, 1918-2005
Gjerdåker, Johannes
2006
Um målreisingi på Voss
Hovdan, Per
2006
Livet på Fitjo
Nes, Agnes Lekve
2006
Olav Torkjelsson, den siste katolske biskopen i Bjørgvin
Gjerdåker, Johannes
2006
Eit gamalt loft - eller ?
Dugstad, Trygve
2006
Kårordninga på Voss i eldre tid
Dugstad, Olav K.
2006
Etterord
Sæverud, Dag H.
2006
Mobilseringa i gamle dagar
Tveitarås, Knut
2006
Geitle`n - Eit velkjent slaktefirma i bygda
Helleve, Aslak T.
2006
Ole Bull Akademiet
Meland & Kyte
2006
Losje Vossingen - Framsteg
Kløve, Kristi Marie
2006
Lars Th. Narheim
Svensson, Harry Stabbahus
2006
Ola Arnfinsen
Kinne, Gunnar
2006
Årsmelding 2005
Voss Folkemuseum

 

2005
Borghild Dale til minne
Gjerdåker, Johannes
2005
Krigsfåren i 1905
Helleve, Aslak T.
2005
Arbeid og næringsvegar i Raundalen ca. 1660 - 1910
Grove, Knut
2005
Mellombedehus og ungdomshus. Lekmannsrørsla og ungdomslagsrørsla på Voss
Grove, Knut
2005
Skred-ulukker i vossebygdene
Furseth, Astor
2005
Om "Forsøget" på Vossevangen g.nr.48 - b.nr.22
Ringdal, Peder
2005
Knute Iverson Finney (1880-1972)
Ringdal, Peder
2005
Ein lmilitærleir blir til
Ystaas, Liv
2005
Kong Oscar II og hendingar i mi slekt
Johnsson, Ragnhild
2005
Bulken samlingshus 1905-2005
Rekve, Einar
2005
Diktet "mitt"
Juve, Ingjerd Berge
2005
Leiken i Voss Ungdomslag
Lie, Nils I.
2005
David Hustvedt og boksamlinga hans
Gjerdåker, Johannes og Sæverud, Dag H.
2005
Bakkatun og Kalvetun på Voss
Espeland, Anton
2005
Årsmelding og rekneskap 2004
Voss Folkemuseum

 

2004
Kross og knute - om symbolske teikn i tekstilar og om
Juuhl, Marta Kløve, Malmanger,
 
symbolsk bruk og av tekstilar
Bjørg og Nilsson, Henriette
2004
Svola
Sivle, Per
2004
To ordbøker frå Voss med 60 års mellomrom
Almenningen, Ole
2004
"Ein bondegut skyt fram"
Gjerdåker, Brynjulv
2004
Tragedien på Furteset
Ystaas, Liv
2004
Ferdamann
Sivle, Per
2004
Samtale med Magne Tvilde
Refsdal, Ivar
2004
Paa Solsida
Sivle, Per
2004
Byvegen for driftefe til Bergen
Rekve, Einar
2004
Minne frå gamle Volahytta
Svensson, Harry
2004
Tankar ved ein nedlagd støl
Dugstad, Olav 
2004
Eventyret um Sivlesteinen på Stalheim
Ullestad, Einar
2004
Embrek Herbrandson Bera. Ein rosemålar frå Hallingdal
Lydvo, Ivar K.
2004
Advent og joletradisjonar
Dale, Borghild
2004
Årsmelding og rekneskap 2003
Voss Folkemuseum

 

2003
Rettingar til Gamalt frå Voss 2002
 
2003
Frå "Raaddt og Udyrket" til majestetisk og vakkert. Stalheimslandskapet i tidleg norsk landskapsmålarkunst
Dugstad, Trygve
2003
Ingeborg Norheim med song og dikt
Gjerdåker, Johannes
2003
Ein fargerik vossing, Velom Jensen
Ystaas, Liv
2003
Den ugifte mor
Dale, Borghild
2003
Odd Oddson Hæve. Bonde Dyrlækjar Handverkar Tillitsmann
Rekve, Einar
2003
Livet på garden Horvei
Helland, Ingebjørg
2003
Korndyrking på Voss i eldre tid
Dugstad, Olav K.
2003
Til Vangskyrkja
Tyssen, Lars L.
2003
"Vær kjærlig hilset fra din fader N.P. Kvarme". Skisser til historia om ein orgelbyggar
Kolnes, Stein Johannes
2003
Om eit ukjendt foto av Orkesteret Fossegrimen og om musikarar på Voss i mellomkrigstida
Ringdal, Peder
2003
Helsing frå Amerika. To amerikabrev 1840 og 1842
Veka, Rolf Erik
2003
Simon Litlevik (1855-1933)
Finnøy, Nils K.
2003
Gjertrud Restorff, f.Mathiasdotter og den norske ætta hennar
Gjerdåker, Johannes
2003
Gjotlandsbrué
Ringheim, Reidar
2003
Rognshagen Hageby
Helleve, Aslak T.
2003
Årsmelding og rekneskap 2002
Voss Folkemuseum

 

2002
Skilbragdveving på Voss
Opheim, Synneva
2002
Knut Kjelsen Takla 1886-1983
Dale, Borghild
2002
Litt om Heradsgarden frå 1948-1955
Vevatne, Leif
2002
Heradsgarden
Ringheim, Gunnar Hemre
2002
Heradsgarden som institusjon
Sæverud, Dag H.
2002
Diktarar frå Voss Folkehøgskule
Helleve, Aslak T.
2002
Dyrlækjaren på Øvsthus
Dugstad, Olav K.
2002
Morgon (dikt)
Rogdo, Vilhelm
2002
Aldrig du ætten vil glemme - Knut A. Rene og tidsskriftet Vossingen
Helleve, Eirik
2002
Sildrebekken i Vosselia (dikt)
Rytter, Ragna
2002
Borstrondi treskjelag
Ringheim, Kåre
2002
Avspegling (dikt)
Arnetveit, Sjur
2002
Kjéringahua, tidleg-viktoriansk kysehatt
Viken, Ingeborg Viste
2002
Spreidde glimt frå skuletida ved Palmafossen skule
Tøn, Nils
2002
I ljoset (dikt)
Langjord, Astrid
2002
Vossingar som dro frå bygda
Ystaas, Liv
2002
Bjørnesogor
Haug, Knut Steffensen
2002
Voss steininnskrift
Aartun, Kjell
2002
14 år med mor som vaktmeister i Voss småfengsel
Horvei, Arvid Jakob
2002
Årsmelding 2001
Voss Folkemuseum

 

2001
"Som et Ildblus over Bygden -"
Helleve, Eirik
2001
Buføring og reiding til Raudberget
Rekve, Einar
2001
Ei gamal rettssak om stølane Kviting og Heggjavad
Finne, Eirik K.
2001
På reinsjakt i Strandafjella
Husdal, Johan
2001
Dei bytte gardar
Lunde, Albert
2001
Bonde, diktar og ungdomsven - Sjur L. Arnetveit (1883-1976)
Fjellby, Johan
2001
Ymse hendingarog skikkar i vossabygda i 1870-1880 åra
Dale, Borghild
2001
Sumarsarbeidet på ein gard
Dugstad, Olav K.
2001
Minne frå krigstida
Lid, Olav P.
2001
Minner fra barneår på Seim
Danielsen, Carl Lund
2001
Løkjavegen
Pedersen, Bjarne
2001
Dei gamle arrestane og fengselet på Voss fram til 1954
Horvei, Arvid Jakob
2001
Orgelbyggjartradisjonen på Voss
Kolnes, Stein Johannes
2001
Ein lærar og tømmerhandlar or Vassvøri
Larsen, Målfrid Tyssen
2001
Zarathustra i Skjedikane
Vadla, Inge
2001
Gjenteverda 1905 - glimt frå kjøkenbenken
Berge, Ingjerd
2001
Glup, og nokre andre stadnamn ved Kviting
Finne, Eirik K.
2001
Korleis ein soldat hadde det på Tvildemoen i 1886
Ystaas, Liv
2001
Ei rettsak frå 1715
Lunde, Albert
2001
Årsmelding 2000
Voss Folkemuseum

 

2000
Det ror %85 yve endelause himels-lonar
Bolstad, Ingjald
2000
Livet på ein liten vestlandsgard kring hundreårsskiftet
Leiro, Johannes
2000
Ågot Dagestad fortel
Gjerdåker, Johannes
2000
Oddmund Olavsson Giljarhus
Lunde, Albert
2000
Vetraarbeid
Spilde, Arne
2000
Aprilsdagane, i 1940 sett frå Dyrvedalen
Rekve, Einar
2000
Busetnad og folketal på Finnekring 1890-1900
Finne, Eirik
2000
Landet rundt på anleggsarbeid
Helleve, Aslak T.
2000
"Englandsfarere"
Saue, Ivar
2000
Bjørgum Ungdomslag 90 år
Dale, Borghild
2000
Barne- og ungdomsminne
Liland, Ingjerd
2000
Eit diplom frå Voss dagsett 18. August 1447
Akselberg, Gunnstein
2000
Hending på Takla 26. april 1940
Kinne, Gunnar
2000
"Tykkebygda automatiske landstelefoncentral"
Runde, Harald
2000
Postgangen i Myrkdalen 1904-1972
Jordalen, Kari Mørkve
2000
Minne frå skuletid og arbeidsliv
Rogde, Marta
2000
Operasjon Volahytta
Pedersen, Bjarne
2000
Tre Vossa-organisasjonar i Amerika
Helleve, Eirik
2000
Knut Halvorsen Hovde
Lydvo, Ivar K.
2000
Bulken mot eit bygdesentrum
Berge, Magne
2000
Årsmelding 1999
Voss Folkemuseum

 

1999
Om losting
Mæland, Johannes og Jostein
1999
Vossabolkar og Vossastein i Sunnholdaland
Gjerdåker,Johannes
1999
Voss Avhaldskafé
Helleve, Aslak T.
1999
Skiftet etter Eirik Bukk på Finne
Finne, Eirik K.
1999
Ordtak og fyndord
Rekve, Einar
1999
Eit frimerkemotiv frå 1955
Runde, Harald Jarl
1999
Mønsgrenda - barndomsgrenda mi
Dale, Borghild
1999
Anders Torsteinsson Mo
Fjellby, Johan
1999
Minneblad frå oppveksttida på Voss
Ringdal, Nils R.
1999
Soga om "Fanta-Nils"
Lunde, Albert
1999
Ein kvinnelagnad - Helena Olsdatter Brekke
Ystaas, Liv
1999
Samkomene i Helgelandstunet
Gjerdåker, Johannes
1999
Bombesplinten
Pedersen, Bjarne
1999
Å setja bu i krigsåra
Himle, Anna
1999
Småkårsfolk på Hjellane
Ringheim, Johs. K.
1999
Nokre minne frå ei Austlandsferd
Brekke, Olav
1999
Voss Skoglag 1898-1998
Helleve, Aslak T.
1999
Eit ferdaminne
Seim, Arnfinn
1999
"Strilegjenta" Jenny Arnesen
Ullestad, Einar
1999
Fonnali-folke
Bygd, Sjur
1999
Reglar for hesteutstilling i 1887
Ystaas, Liv
1999
Årsmelding 1998
Voss Folkemuseum

 

1998
Kor gamalt er tårnet på Vangskyrkja ?
Berg, Arne
1998
Voss Mållag 100 år
Helleve, Aslak T.
1998
Tiendepengeskatten 1521
Gjerdåker, Johannes
1998
Sjukdomen lepra eller spillsykje
Dale, Borghild og Ystaas, Liv
1998
Eit blad tiggarsoga
Kvalem, Henrik
1998
Odd Johannesson Himle - ein utvandrar frå Voss
Himle, Kjell J.
1998
Samarbeid og sameiga millom grannar og grendalag
Finne, Eirik K.
1998
Sekkjataus`na
Kløve, Anna og Kløve, David P.
1998
Rosemålaren som vart drapsmann
Liv og Johannes Ystaas
1998
Lokomotivførar i solskin og snøfôk over høgfjellet
Helleve, Aslak T.
1998
Litt om lærarane mine i folkeskulen, skulestova og nokre av dei fyrste lærarane i Hauge krins
Lunde, Albert
1998
Halldor Graudo - ein føregangsmann
Helleve, Aslak T.
1998
Flaum
Ullestad, Einar
1998
Bjørne Ellingsen Kvitne
Gjelland, Nils K.
1998
Spreidde minne frå skuletida mi på Palmafossen
Lid, Sjur P.
1998
I manns minne for 80 år sidan
Ullestad, Einar
1998
Minne frå Voss Landsgymnas
Petersen, Sigurd
1998
Voss Sogelag 90 år
Helleve, Aslak T.
1998
Han Holgjer som kjøpte vaat vara
 
1998
Ein stubbe etter Arnfinn Finne
 
1998
Årsmelding 1997
Voss Folkemuseum

 

1997
Skemma og Skemmeluten
Gjerdåker, Johannes
1997
Postordninga før 1758
Rongen, Inger
1997
Postføringa i Vossebygdene
Helleve, Aslak T.
1997
Posten skal fram
Ullestad, Einar
1997
Voss Ungdomshall 1897-1997
Finne, Eirik K.
1997
Minne frå barndom og oppvekst på Vangen i 1920- og 1930-åra
Kjos, Arne
1997
Eit gamalt gardsarkiv
Kløve, Anna
1997
Lars Halsteinson Istad
Dale, Borghild
1997
Soga om Odd Brekke og Guri Torkelsdotter
Lunde, Albert
1997
Korleis folk i Vossebygdene levde kring år 1800
Bjørgum, Brita
1997
Flaggstrid på Voss i 1895
Helleve, Torstein
1997
Var det lagnad eller råm ?
Bygd, Sjur
1997
Joans Leiddal
Gjerdåker, Johannes
1997
Nels Nelson Wangen og Eli Romsaas
Erickson, Emma Wangen
1997
Kjempehaugen
Dyrdal, Kristian
1997
Eit årsrekneskap frå 1885
Helleve, Aslak T.
1997
Strengjarhaugen
Kielland, Arvid
1997
Landskapsmåleri på dørspeglar
Helleve, Aslak T.
1997
Undersøkjingar i Vossevassdraget og Bolstadstraumen
Gjerdåker, Johannes
1997
Årsmelding 1996
Voss Folkemuseum

 

1996
Hans Skjervheim 70 år
Gjerdåker, Johannes
1996
Gravskikkar i Vossebygdene i eldre og nyare tid
Helleve, Aslak T.
1996
"Sotta" stogga meieridrifta i Myrkdalen
Tveite, Brita
1996
Erik Eggen
Bleie, Jon
1996
Minne frå stølsliv
Tesdal, Margit
1996
Jon Lunde
Lunde, Albert
1996
Lauseld på Fenne
Dale, Borghild
1996
Svartor
Nedkvitne, Knut
1996
Gammalt frå Voss på utstilling i Vilnius, Litauen
Nybø, Olaug
1996
Den fargelagde dekoren i Lydvaloftet
Finne, Eirik
1996
Raud brudedoss, halsklut av silke og brudehatt
Nybø, Olaug
1996
Søraust i bygda
Petersen, Sigurd
1996
Ein husmannsgut 
Ullestad, Einar
1996
Reinsdrifti på Fyrdesist i 1890-åri
Fyrde, Olav
1996
Litt om Per Sivle
Lunde, Albert
1996
Lars Davidson Rekve
Bøe, Sophie A.
1996
Forsvaret sine leirar og skytefelt på Voss
Pedersen, Bjørn og Ystaas, Johannes
1996
Då krigen kom
Løkkebø, Marta
1996
Vårarbeid og sumarsarbeid på Bordalen
Tesdal, Olav
1996
Kadlahaugen og Kjeringahaugen
Finne, Eirik
1996
Notater om Eli Smith
Heiberg, Inger
1996
Årsmelding 1995
Voss Folkemuseum

 

1995
Helgaset - eit stølsnamn på Voss
Gjerdåker, Johannes
1995
Kvann  
Nedkvitne, Knut
1995
Massing-gyting - eit gamalt bygdehandverk
Skre, Ivar
1995
Anna Davidshaug - ein diktarlagnad frå Raundalen
Myhra, Magne
1995
Gravhaugar og fornfunn i Gullfjordungen
Finne, Eirik K.
1995
Bestefar fortel - Skulestil av Jørgen Brekke
Petersen, Sigurd
1995
Mat og klede i okkupasjonsåra
Dale, Borghild
1995
Folketeljinga 1801
Kløve, Anna
1995
Handverk i Vossabygda
Dagestad, Magnus
1995
Jennie Birkeland - eller Gunnbjørg Ørrevik
Rongen, Inger
1995
Den usløkkjelege elden
Bygd, Sjur
1995
Pilgrimsmerka i Vangskyrkja
Tvilde, Liv
1995
Hesten var hans liv
Ullestad, Einar
1995
"Foss ved Kløve i Raundalen"
Kløve, Anna
1995
Minne frå det militære og krigen 1940
Kolle, Harald
1995
"Gjermoe-harene"
Fasting, O.W.
1995
Johannes K. Glimme. Skulelæraren som vart ein føregangsmann i teknisk arbeid
Rong, Leif
1995
Båten i Evangervatnet
Fadnes, Johannes B.
1995
Flaumane i 1938 og 1921
Lunde, Albert
1995
Småstubbar etter Brita Finnesteig
 
1995
Årsmelding 1994
Voss Folkemuseum

 

1994
Skogsdrift og sagbruk på Voss på 1600-talet
Helleve, Aslak T.
1994
Møk-ræsing. Ein gamal gjødslingsmåte
Skre, Ivar
1994
Krigsminne
Nedkvitne, Knut
1994
Knut Hernes - mannen og livet
Kløve, David P.
1994
Voss komm. Husmorskule gjennom 50 år
Gjerdåker, Sigfrid
1994
"Forhandlingsbog for De unges Forbund"
Finne, Eirik K.
1994
Parkar i Prestegarden på Voss i krigsåra 1940-45
Skeie, Borgny
1994
Hamlagrø bedehus 100 år
Rekve, Einar
1994
Gardsnamnet Lydvo
Dyrdal, Kristian
1994
Huldresølja hans Lisbet-Per
Sivle, Sussi Collett
1994
Husmannsplassar på Voss
Kløve, Anna P.
1994
Gamal ferdsla millom Øvre Raundalen, Ulvik og Granvin
Kvalem, Henrik
1994
Barndomsminne om jol
Kolle, Harald
1994
Granskogen på Voss
Nedkvitne, Knut
1994
Ein av krossane på gravbakken ved kyrkja
Gjersvik, Bjørg
1994
"Valdreso" - ein kvinnelagnad
Ullestad, Einar
1994
Vossabrev
Barstad, Johs. A.
1994
Gamle bordplater
Helleve, Aslak T.
1994
Olav Nygard og folketonane
Eggen, Erik
1994
Nils Bergslien og sommaren 1878
Gjersvik, Bjørg
1994
Or lagsbladet "Urædd"
Finne, Eirik K.
1994
Folkeminne frå Eksingedalen
Leiro, Andreas
1994
Småstubbar om bjørn
Dyrdal, Kristian
1994
Kvareklals Mandsforening
Helleve, Aslak T.
1994
Årsmelding 1993
Voss Folkemuseum

 

1993
Noko om krossmerke og steinkrossar
Bøyum, Sjur H.
1993
Kjellarhol, kapell eller ?
Berg, Arne
1993
Anna Rokne fortel om Rong
Gjerdåker, Johannes
1993
Folkeminne frå Eksingedalen
Leiro, Andreas
1993
Kunstnaren Lars Fletre
Helleve, Aslak T.
1993
Om båtferdsla gjennom Bolstadstraumen
Kløve, Anna P.
1993
Lars Hæve, Treskjærar og spelemann
Røthe, Eirik
1993
Ei åbotsak
Finne, Eirik
1993
Ho Vetl-Anna Hustveit
Valevatn, Kirsten
1993
Voss og vesser i norrøn litteratur
Gjukastein, Gunvor
1993
Kristenliv på Voss i eldre tid II
Kløve, David P.
1993
Krigsfangar som rømde
Nedkvitne, Knut
1993
"Når ein skal vera heime her oppe - "
Nybø, Olaug
1993
Hundre år attende i tida
Dale, Borghild
1993
Skyssen mellom Gudvangen og Stalheim
Lunde, Albert
1993
To samansette stadnamn frå Voss
Lid, Nils
1993
Karl Oscar Eliassen
Gjerdåker, Johannes
1993
Ferdsla gjennom Skjervet
Kvalem, Henrik
1993
Birøkt på Voss
Ullestad, Einar
1993
Fyrste skitrekket i Bavallen
Ringheim, Kåre
1993
Minne
Edal, Dortea
1993
Meir om Thrane-rørsla på Voss
Kløve, Anna P.
1993
Minne frå Vossa-tida mi
Høydal, Olaug
1993
Melding til Amtet for tida 1856-1860
Smitt, A.E.
1993
Til Hr. Fogden i Hardanger og Voss
Irgens
1993
Noko om fehandel og anna handel
Helleve, Aslak T.
1993
Årsmelding 1992
Voss Folkemuseum

 

1992
Voss Folkemuseum 75 år
Helleve, Aslak T.
1992
Lars Kindem og hans tid
Gjerdåker, Johannes
1992
Det utoverretta museumsarbeidet
Nybø, Olaug
1992
Kaare Tønnebergs Samlinger - Museet på Stalheim
Ebbing, Nanna
1992
Ein dag i gamal gate
Petersen, Sigurd
1992
Kristenliv på Voss i eldre tid
Kløve, David P.
1992
Ei merkegangssak frå 1663
Finne, Eirik K.
1992
Slik opplevde eg april-dagane i 1940
Nedkvitne, Knut
1992
Soga om landhandelen i Mønshaugen
Dale, Borghild
1992
Maria Alvestad-Haakonsen
Ullestad, Einar
1992
Samtale med Brynjulv Kvåle, bygningsmann og bonde i Raundalen og i Canada
Gjerdåker, Johannes
1992
Øyjordsfolk
Tverberg, Eirik
1992
Nokre ætteopplysningar
Kløve, Anna P.
1992
Voss Mylna
Ringheim, Gunnar Hemre
1992
Vossingar flytte til Nordhordaland
Morken, Bjørn
1992
Prestegardsfurua - "Holbergsfura"
Helleve, Aslak T.
1992
Årsmelding 1991
Voss Folkemuseum

 

1991
Jenny Arnesen
Helleve, Aslak T.
1991
Noko om liv og arbeid på Palmafossen i tida 1880-1950-åra
Gjerdåker, Johannes
1991
Ferdslevegar og utbygging i Gullfjordungen
Finne, Eirik K.
1991
Dei gamle minne
Brækhus, Gulleik S.
1991
Minne frå Kolle
Kolle, Harald
1991
I Myrkdalen
Nedkvitne, Knut
1991
Fjoellbonden og kløvhesten
Ebbing, Nanna
1991
Kvann, ein gamal kulturplante
Dale, Borghild
1991
Brynjulv Hovda og Bryn J. Hovde
Gjerdåker, Johannes
1991
Litt om motorbåtrutene på Hamlagrøvatnet
Rokne, Knut J.
1991
Ein fransk sosiolog i Gullfjordungen på Voss i 1904
Bureau, Paul og Gjerdåker, Johs.
1991
Jarnvegstreiken for 71 år sidan
Ullestad, Einar
1991
Minnelege år med omsyn til veret
Lunde, Albert
1991
Om kinodrifta på Voss
Eskeland, Sigurd
1991
Kvekarflokken i Tjukkebygda
Helleve, Aslak T.
1991
Heimbygda mi
Seim, Borghild A.
1991
Olav Botolvsen Sundve og Myrmalmsmeltingen paa Voss
Olafsen, O.
1991
Fjellbonden, jegeren, skilauparen og postmannen Gjert Kårdal
Johnsen, Einar
1991
Årsmelding 1990
Voss Folkemuseum

 

1990
Stølsvegbygging i Vossebygdene 1880-1940
Gjerdåker, Johannes
1990
Minne frå livsferdi
Seim, Ragnhild
1990
Attersyn
Bø, Ola O.
1990
Barndomsminne frå Fjelastølen
Tverberg, Marta
1990
Barndomsminne 
Thomassen, Lila
1990
Lauving
Finne, Eirik K.
1990
Det var ein gong
Dale, Borghild
1990
Tidlegare heilagstader på Voss
Helleve, Aslak T.
1990
Giftarmål mellom slektningar
Kløve, Anna 
1990
Tre stolar
Nybø, Olaug
1990
Henrik Ellingsen Skutle Løndal
Folkestad, Ola
1990
Gardsnamnet Finne i Gullfjordungens åttung på Voss
Gjukastein, Lars
1990
Skulemannen og kunsthandverkaren Jørgen Kildahl
Lerum, Ole Didrik
1990
En beretning om husdyr- og hesteutstilling på Voss i 1893
Stenersen, St.
1990
Årsmelding 1989
Voss Folkemuseum

 

1989
Nils Bjørgum (1864-1949)
Bakka, Dag
1989
Ursula Frost (1864-1952)
Gjerdåker, Johannes
1989
Ei ferd frå Noreg til Amerika i 1886
Stalheim, Eirik
1989
Sakrishaugen
Finne, Eirik K.
1989
Steinkrossen på Olavsplassen
Ullestad, Einar
1989
Lucie Wolf
Røynstrand, Åse
1989
Turistferdsla gav attåtnæring
Dale, Borghild
1989
Hauge Ungdomslag
Lunde, Albert
1989
Frå krigen - 1940
Seim, Herborg
1989
Krigsdagane i april 1940
Petersen, Sigurd
1989
Samtale med Gudrun Gjøstein
Gjerdåker, Johannes
1989
Endringar i folkemengda på Voss
Ohnstad, Åsmund
1989
Lars Styrkårson Giljarhus
Lunde, Albert
1989
Utspørjing om barneleikar
Brekke, Ella Marie
1989
Mellomalderbrev
Dyrdal, Kristian
1989
Torvdrift
Helleve, Aslak T.
1989
To gamle rudlestev
Helleve, Aslak T.
1989
Årsmelding 1988
Voss Folkemuseum

 

1988
Snøskred og ulukker 9. Februar 1928
Gjerdåker, Johannes
1988
Stev frå Voss
Juve, Ingjerd Berge
1988
Klipp or ei gamal møtebok
Finne, Eirik K.
1988
Elektrisk kraft og ljos kjem til Voss
Lid, Anders
1988
Sengjakoner og sengjakonemat. Kyrkjegangskoner og skirslaborn
Dale, Borghild
1988
Litt skulesoge frå Raundalen
Kløve, Odd L.
1988
Soger om møte med bjørn og ulv
Lunde, Albert
1988
Olav Knutsen Ringheim
Kløve, Anna P.
1988
Kyrkja og misjonen i Evangerbygdi 1905-1912
Fadnes, Johannes B.
1988
Dei russiske fangane på Voss i 2. Verdenskrig
Gjerdåker, Johannes
1988
Minne frå eit plantefargekurs i 1936
Juuhl, Marta Kløve
1988
Nye mellomalderbrev frå Vossebygdene
Dyrdal, Kristian
1988
Flathaug
Solstad, Styrk
1988
Glimt frå krig og okkupasjon
Ohnstad, Anders
1988
Då Evangerbygdi fekk telefonsamband
Fadnes, Johannes B.
1988
Paul Bergh og Studentfabrikken på Voss
Arnesen, Jenny
1988
Minneord om Johannes Kvestad
Helleve, Aslak T.
1988
Årsmelding 1987
Voss Folkemuseum

 

1987
Spelemannen Per Berge
Mæland, Jostein
1987
Han Per(Berge) i grannalag og anna lag
Finne, Eirik K.
1987
Grovendal - Noko om dei som har butt der
Gjerdåker, Johannes
1987
Sorenskrivar Johan Sechman Fleischer
Ebbing, Nanna
1987
Biletskjeraren Styrk Fjose
Helleve, Aslak T.
1987
Takladokken
Dale, Borghild
1987
"Dan gamla og so dan nye tid."
Bjørgo, Arnfinn
1987
Noko om tømmerdrift og sagbruk i Vossabygdene
Finne, Eirik K.
1987
Voss Uldvarefabrik og Voss Tekstilarbeidarforening
Gjerdåker, Johannes
1987
Ullkarder og kardelaging
Helleve, Aslak T.
1987
Dei gamle vermerka skal me ikkje vanda
Dale, Borghild
1987
Koshkonong, Dane County, Wisconsin
Ohnstad, Åsmund
1987
Båt og båtbruk på Evangervatnet
Fadnes, Johannes B.
1987
Ein sundagstur til Jakobskyrkja
Vinje, Olav L.
1987
Garden Gjernes på Voss før utskiftinga
Solstad, Styrk
1987
Då Bjørnson vitja Voss 16. Januar 1888
Ullestad, Einar
1987
Glimt frå næringsliv, handel og handelsmenn i gamle dagar
Røthe, Eirik
1987
Flaumregulering i Vangsvatnet i 1860-åra
Røthe, Eirik
1987
Årsmelding 1986
Voss Folkemuseum

 

1986
Brukskunstnaren Helena Dagestad
Lerum, Ole Didrik og Hirth, Styrkår
1986
Emigrantane frå Voss 1847-1849
Ohnstad, Åsmund
1986
Amatørteater i Bjørgum Ungdomslag i mellomkrigstida
Solstad, Styrk
1986
Minne frå siste krigen i Noreg 1940-45
Rødland, Knut
1986
Synneva Glimme
Gjerdåker, Sigfrid
1986
Produksjon og handel med kjøtvarer i Teigdalen i eldre tid
Brækhus, Gulleik
1986
Aasta Hansteen og portrettet hennar av Torkjel Skjerve
Gjerdåker, Johannes
1986
Meisterspelemennene på Rekve
Mæland, Jostein
1986
Tankar kring ein gamal støl
Vinje, Olav L.
1986
Kart over allmenningane på Evanger og Bolstad
Ringheim, Gunnar Hemre
1986
Vern mot huldrefolket
Solstad, Styrk
1986
Viser og visediktarar på Voss i eldre tid
Helleve, Aslak T.
1986
Embetsmannsmiljøet på Vangen ved år 1890
Gjerdåker, Johannes
1986
Stølen Kviting og Kvitings-hovden
Finne, Eirik K.
1986
Knut Knutson Takla
Dale, Borghild
1986
Knut Knutsen Mestad og Jørgen Bergesen Brunborg
Søvik, Edmund
1986
Torvgarden i Vestbygdi
Røthe, Eirik
1986
Årsmelding 1985
Voss Folkemuseum

 

1985
Tale holdt ved Vosselaget juni 20, 1936
Haugen, Einar
1985
Voss 1836 - 1986. Eit oversyn
Gjerdåker, Johannes
1985
Emigrasjonen frå Voss til Amerika i eit nateskal
Røthe, Eirik
1985
Eit Voss bakom havet
Dagestad, Gunnar
1985
Nybyggjarar
Bye, Kari
1985
Knute Nelson
Røthe, Eirik
1985
Knute Rockne
Ringheim, Gunnar
1985
Elling Eielsen Sundve 1804 - 1883
Røthe, Eirik
1985
Nils Bakketun
Gjerdåker, Johannes
1985
Knut Henderson Løne
Finne, Eirik K.
1985
Mons Bakketun
Hustvedt, Lloyd
1985
John Anderson
Gjerdåker, Johannes
1985
Knut A. Rene
Gjerdåker, Johannes
1985
Rognald Nestos
Pedersen, Olav
1985
Tale i Pionerforeningen
Hæve, Berge
1985
Småsoger om vossingar i Amerika
 
1985
Ei solskinssoge
Røthe, Eirik

 

1984
Evangerbygdi i krigsåri 9. April 1940-8.mai 1945
Fadnes, Johannes B.
1984
Kor gamle er vin-namna ?
Dyrdal, Kristian
1984
Eit gamalt tun og ein gamal kyrkjestad
Vinje, Olav L.
1984
Ullestad - Kamelstad ?
Akselberg, Gunnstein
1984
Samlingane i Finnesloftet
Finne, Eirik K.
1984
Bureising og hellebergsarbeid på Istadmyrane
Eikefjord, Olav
1984
Vossevangen 1859
Ringheim, Gunnar Hemre
1984
Herbrand Bakketun
Ebbing, Nanna
1984
Litt om mål, vekt og pengeverd før 1875
Røthe, Eirik
1984
Bjølleleik. Litt om når og kvifor skikken kom til
Gjerdåker, Johannes
1984
Haldor Bidningsbø og bjørnen
Bidningsbø, Nils
1984
Garnfiske etter laks og sjøaure i Evangervatnet
Fadnes, Johannes B.
1984
Fiske
Grønlien, Nils
1984
Jaktsoger frå gamle dagar
Grønlien, Nils
1984
Aobårahorgje
Ohnstad, Anders
1984
Holbergsplassen
Gjelland, Nils
1984
Plass og plassfolk på Lunde, Vossestrand
Lunde, Albert
1984
Ragnvald Torbjørnson Sæve
Ullestad, Einar
1984
Spelemannen Nils Olavson Mørkve 1781-1857 "Bygdatråen"
Mæland, Jostein

 

1983
Ein stillfaren kunstnar - Treskjeraren Styrk Hirth 1866-1953
Lerum, Ole Didrik
1983
Helleristningar på Voss
Sør-Reime, Geir
1983
I grenselandet mellom fire bygder
Ohnstad, Anders
1983
Stolskipnaden i Evangerkyrkja
Gjerdåker, Johannes
1983
Hallingdals og Telemarksmålarar på målarferd til Voss på 1800-talet
Lydvo, Ivar K.
1983
Tykkebygdens kveldforening
Helleve, Aslak T.
1983
Då fyrste bilen kom til Voss
Ringheim, Gunnar
1983
Spelemannen Brynjulv Monsson Hefte 1833-1927
Mæland, Jostein
1983
Om fredslysing og "uhegnelige Creaturer"
Finne, Eirik K.
1983
Om skysstrafikken i gamal tid
Dagestad, Gunnar
1983
Skyttarlag Evanger (Bolstadøyri)
Fadnes, Johannes
1983
To gardsnamn
Dyrdal, Kristian

 

1982
Vossevangen - eit gamalt kultursentrum
Ohnstad, Anders
1982
Lydvaloftet
Berg, Arne
1982
Finnesdemmo og "Mølsters Qværnevei"
Finne, Eirik K.
1982
Brannen på Evanger 10. April 1923
Fadnes, Johannes
1982
"Gulatingsvetane"
Bjørklund, Benjamin
1982
Nils Voss olympisk meister i turn
Hetle, Bjarne
1982
Ung vossing møter kunsten
Berg, Arne
1982
Spelemannen Nils Anderson Gjerde
Mæland, Jostein
1982
Med amerikanaren Brace på Vossetur 1856
Helleve, Lars
1982
Ein høgtidsskikk, å nøra på joledagsmorgon
Gjerdåker, Johannes
1982
Nils O. Kvitno
Rong, Leif
1982
Eg held for øyra
Ullestad, Einar
1982
Ein rundtur i Lekvemoen
Ohnstad, Anders
1982
Jakt
Grønlien, Nils
1982
Skulestilar frå kring 1920
Røthe, Eirik
1982
Ein glytt av folkelivet på Voss for 100 år sidan gjennom eit brev
Skriftnemnda
1982
Dette har stått i "Gamalt frå Voss"
 

 

1981
Minne frå lækjarpraksis og helsestell
Birger Lærum 
1981
Olav Nygard på Horvei
Johannes Gjerdåker
1981
Spelemannen Hans Jakobson Selland Skutle
Jostein Mæland
1981
Frå kløvsti til europaveg
Nanna Ebbing
1981
Hærmakt og heimefront
Leif Rong
1981
Litt om skikkar og fordomar ved slakting av hest, hund og
Eirik Røthe
 
katt i eldre tider
 
1981
Småplukk or gard og grend
Anders Ohnstad
1981
Frå arkivet
 

 

1980
Lækjarane på Voss i eldre tid
Birger Lærum og Ole Didrik Lærum
1980
Kultus og Kultur
Anders Ohnstad
1980
Brurekrunene på Voss
Eirik Røthe
1980
Seperatorvisa
Anders Langeland
1980
Spelemannen AndersØyelson Vetle-Hyrt
Jostein Mæland
1980
Nils Bjørgum 1864-1948
Arnfinn Gjerdåker
1980
Helgaseto
Styrk Solstad
1980
Då Bjønndalsgarden stokk ut
Sigurd Århus
1980
Litt om slekte mi og om garden min
Sigurd Århus
1980
Eit kjærleiksbrev kring 1750
 
1980
Eirik Oddson Hjelle 1807-1886
Klaus Væhle
1980
Innom hjå ein gamal
Lars O. Lid

 

1979
Vilkår og vokster i den gamle Vossebygda
Hellesnes, Nils
1979
To Vossahus på Folkemuséet, Bygdøy
Kløve, Odd
1979
Grannar og grendekrinsar
Gjerdåker, Arnfinn
1979
Grindagut
Berg, Arne
1979
Den fødde kunstnaren
Brækhus, Gulleik
1979
Spelemannen Lars Torsteinson Lofthus 1798-1892
Mæland, Jostein
1979
Om hornarbeider på Vestlandet
Ebbing, Nanna
1979
Litt om ungdomssamskipnader i slutten av førre hundreåret
Gjerdåker, Sigfrid
1979
Husmannsplassar
Fyrde, Martin Rygg
1979
"En sørgelig bryllupsreise"
Ohnstad, Anders
1979
Fotabunad til vetrabruk i Vossebygdene og der ikring
Refsdal, Ivar

 

1978
Årestover på Voss : Ein tradisjon frå oldtida til i dag
Lerum, Ole Didrik
1978
Timberdrift i eldre tid
Helleve, Lars
1978
Um handsag og handsagskjering
Lid, Johannes
1978
Om Landsmålet sin framgang i vossebygdene
Gjerdåker, Arnfinn
1978
Steinringar i fjellet
Ohnstad, Anders
1978
Å støyta ljos
Helleve, Lars
1978
Litt om stølsbruket frå gamalt av
Gjerdåker, Arnfinn
1978
Hårsprangarar
Helleve, Lars
1978
Om skinnreiding, skoarbeid og ordet "bjéksa"
Rygg, Lars S.
1978
På Solen jeg ser - Seterjentens Søndag
Kolderup, Carl Fr.
1978
Ord og vendingar frå Vossamålet
Røthe, Eirik

 

1977
Voss bygdeboknemnd 60 år
Røthe, Eirik
1977
Glytt frå song- og musikklivet i Vossebygdene
Meringen, Per
1977
Ski og skibruk i Vossebygdene i eldre tid
Helleve, Lars
1977
Christian Vidsteen og vossamålet
Lerum, Ole Didrik
1977
Den gamle ferdslevegen millom Eksingedalen og Teigdalen
Brækhus, Gulleik
1977
Eirik Fagnastøl, ein gåverik bygdehandverkar
Gjerdåker, Arnfinn
1977
Påemna jarnbane Vossevangen-Stalheim i 1896
Helleve, Lars
1977
Ei synfaring i Røyrlidi og eit skiftebrev på Brattåker
Ohnstad, Anders
1977
Ein husmannsgut fortel
Fjose, Eirik L.
1977
Doktaren på Seim
Lunde, Brynjulv
1977
Spelemannen Anders Olavson Berge 1805-1881
Mæland, Jostein
1977
Peder Olsen Meringen
Gjerdåker, Arnfinn
1977
Steinkrossen på Lirhus
Flugheim, Lars
1977
Tale på Pionærforeningens Møde
 
1977
Eit ferdaminne
Seim, Arnfinn
1977
Ei gamal melding frå "Voss sogneselskap"
 

 

1976
Nesheimstunet på Voss
Berg, Arne
1976
Kramkarvisa
 
1976
Dai to syst`na
 
1976
Kampen mot drykk og ulivnad på 1800 talet
Helleve, Lars
1976
Frå primstav til almanakk
Meringen, Per
1976
Spinning og veving. Plantefarging
Larsen, Kari
1976
Frå hellebroti ved Norheim
Fjose, Eirik L.
1976
Kvinnene med i bygdestyringa
Ringheim, Kista
1976
Litt om korndyrking på ein fjell- og fjordbygdgard
Rygg, Lars 

 

1975
Frå kronglevegar til fast vegdekke på Bordalen
Rognebakke, Olav
1975
Knute Nelson 
Ohnstad, Anders
1975
Slaget ved Båbrua
Helleve, Lars
1975
Stalheimskleiva
Fyrde, Martin Rygg
1975
Futane i Nordhordaland og Voss
Meringen, Per
1975
Preposisjonsbruken til gardsnamna
Helleve, Lars
1975
Omkring jarnvegsbygginga frå Vossevangen og austetter
Gjerdåker, Arnfinn
1975
Bolstadøyri
Boilstad, Lars E.
1975
Samferdsla mellom Evanger og Bergen
Rødland, Berit-Karin
1975
Or eit gamalt Amerika-brev
Skriftnemnda
1975
Eit hardt ryggjatak - fortalt av Knut P. Gjerald
Rong, Leif
1975
Husmands Contract
Skriftnemnda
1975
Innførsel og utførdsel kring 1880
Skriftnemnda

 

1974
Kledebunad på Voss
Lid, Brita
1974
Bladet Vossingen og Vossebygdi frå 1871 til 1891
Helleve, Lars
1974
Spreidde trekk frå turistliv og hesteskyssing
Gjerdåker, Arnfinn
1974
Tjørebrenning
Helleve, Lars
1974
Segn eller Soge
Helleve, Lars
1974
Utvandringa til Amerika i åra 1840 - 1900 og Per Sivle sitt syn på den
Gjerdåker, Arnfinn
1974
Anna Knutsdtr. Væhle
Væhle, Klaus

 

1973
Flatbrødbaking
Lid, Johannes
1973
Guri Jonsdotter Lid
Væhle, Klaus
1973
Voss Avis
Stensæth, Hermann
1973
Haugianarar i Vossebygdene etter Hauge si tid
Meringen, Per
1973
Den gamle kyrkjegarden på Skiple i Raundalen
Øvsthus, Ivar
1973
Stamping av heimevove ty
Hernes, Knut
1973
Vin-namn på Voss
Helleve, Lars
1973
Fire bygdelag kring ein fjellmarknad
Ohnstad, Anders
1973
Bokreidar Mons Litlere
Gjerdåker, Arnfinn
1973
Olaf K. Bjerke - filmpioner frå Voss
Ekestadf, Ole Roar
1973
Om Rike-Torstein, namnet hans på Bjørko, og rikdommen hans
Steinnes, Asgaut
1973
Tankar og minne kring eit vegskifte
Gjerdåker, Arnfinn
1973
Nokre merknader om dei eldste vegane
Helleve, Lars
1973
Mogelege gravrøyser langs vegen mellom Svartaberg og Singesetvatnet
Fasteland, Arthur

 

1972
Gamalt bygdemiljø i fokus før det fell
Hellesnes, Nils
1972
Matskikkar og matstell i sjølvbergingstida
Larsen, Kari
1972
Sverrestigen
Helleve, Lars
1972
Av Voss Sokneselskap sitt arbeid første 50-årsbolken
Gjerdåker, Arnfinn
1972
Blad or misjonssoga på Voss (framhald frå heftet 1970)
Meringen, Per
1972
Med skreppa og kram i 1890 åra - Knut Saue fortel
Helleve, Lars
1972
Folkeminne  
Lid, Nils

 

1971
Steinsetnaden i gamle tun i Vossabygdene
Refsdal, Ivar
1971
Hans Nielsen Hauge og dei fyrste venene hans på Voss
Meringen, Per
1971
Vossaskaut - Nastduk
Spilde, Ragnhild og Skeie, Borgny
1971
Arveskifte på Bygd (i 1739, etter Brøteva Larsdatter)
Hellesnes, Torstein
1971
Knute Nelson - Et brev til fru Emilie Smith
Bakken, Hallvard S. (forord)
1971
Då Vangskyrkja fekk omnar
Helleve, Lars
1971
Jordhytta på Långemyræ på Slen
Sleen, Anders
1971
Onning på utslåttene på gardsnr. 5, Hovda i Voss
Hovda, Lars Nesheim
1971
Slåttonn i Bråkane på Langedalen
Helleve, Lars
1971
Høyføring på Hamlagrøvatnet - Fottalt av Eirik Knutson Seim
Helleve, Lars
1971
Bjørndalsulukka 1868
Brækhus, Gullak Sjursen
1971
Voss Sokneselskap emnar seg til
Gjerdåker, Arnfinn
1971
På handelsferd i Nord-Norge - Fortalt av Johan Matland
Helleve, Lars

 

1970
Om hus og husbygging på bondegardane i gamle dagar
Finne, Arnfinn
1970
Røykstova på Rong
Berg, Arne
1970
Gulatingstaden
Bøyum, Sjur 
1970
Lars Eskeland
Hellesnes, Nils
1970
Blad or misjonssoga på Voss
Meringen, Per
1970
Bondegut byggjer bru over Vosso ved Saghaug 1871
Helleve, Lars
1970
Ymse om vegar og samferdsle fram gjennom tidene
Helleve, Lars
1970
Folkeminnegransking og Bygdesoge
Ohnstad, Anders
1970
Ødegarden Mula
Gjerdåker, Arnfinn
1970
Hus og husbunad på Kløve
Kløve, Marta
1970
Stadnamni talar
Ohnstad, Anders
1970
Rescript 23 Dec. 1773
Skriftnemnda

 

1969 Stølsbruket på Vestlandet (skrive kring 1930) Hjelle, Isak
1969 Bygdenamnet Voss Gjerdåker, Johannes
1969 Stadnamn i Vossabygdene Frøysadal, Øystein
1969 Nigardsloftet på Lydvo Berg, Arne
1969 Mål og meining Skriftnemndi
1969 Melding frå lensmann Berg til futen (1835-1840) Redaksjonen
1969 Samferdsla - Vegar og køyregreidor Kløve, Per
1969 Folkesamlag på Voss i 1870 åra Helleve, Lars
1969 Bjøllesmeden i Vestbygdi Ebbing, Nanna
1969 Gardskvernane ved Tønagrova Gjerdåker, Arnfinn
1969 Gamle husmannsplassar - Grenda rundt  Høgrusti Fyrde, Martin Rygg
1969 Garden Haugo i Voss Hauge, Karna
1969 Særoppgåvene i Soge på gymnaset Ohnstad, Anders
1969 Veret kan vera ymist Gjerdåker, Arnfinn

SPONSORAR
Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
23/05/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger