Post og brevhus

Her vil det koma informasjon om poststader og brevhus i frå Voss og nærområda.
 
I dag har me eitt postkontor att i Voss kommune - på Vangen (Voss),
samt nokre butikkar med post i butikk.
 
Slik var det ikkje før. Etter att Noreg fekk sitt fyrste frimerke i 1855, auka det snart på med brevhus og postopneri.
Som du vil sjå i lista til høgre, dukka det opp slike rundt omkring i alle grender. Det skulle ikkje vera vanskeleg å få sendt eit brev. Posten var til for alle.
 
Til høgre finn du ei oversikt over der det har vore brevhus/postopneri/postkontor.
Her vil det etterkvart verta lagt ut informasjon om når desse var i drift, kven som var styrar, og kva for poststempel som vart brukt. Dette er enno ikkje lagt ut.
 
Sida er under arbeid .....

SPONSORAR
Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
23/05/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger