Bygdabøker

Det er utgjeve fleire bygdabøker for Vossabygdene.

"Vossaboki", i fire band, av Lars Kindem, vart utgjevne før andre
verdenskrig (nytt opplag 1981). Desse er no å finna på nettet,
digitalisert på Stefan Ullstad si heimeside.
 
Arbeidet med nye bøker for Voss er i gang.
Fyrste boka, band 1, kom ut i januar 2018.   
Boka er på kring 750 sider, med gards- og ættesoge, frå gardsnummer 1 Kolle - til gardsnummer 41 Raudstad,  og kan kjøpast i Voss Bokhandel og Ark Bokhandel, Amfi Voss. 
Ein kan tinga boka hjå Voss kommune:  postmottak@voss.kommune.no . Prisen er kr. 500 + porto.

For EVANGER og VOSSESTRAND som ei tid var eigne kommunar
er det utgjeve eigne bygdabøker.

Er du på jakt etter lokalhistoriske bøker frå Voss ?
Sjå då lista nedanfor :

Voss Bygdeboknemnd - Bøker til sals :
(K.nr. 600) Gardssoge, Vossestrand (Oppheim) ; forfattar : Hellesnes T., Gjerdåker J. Pris 250,-
(K.nr. 601) Gardssoge, Vossestrand (Vinje) ; forfattar : Hellesnes T. Pris 250,-
(K.nr. 602) Gardssoge, Ættebok for Vossestrand (1971); forfattar : Lyngvær, Roald Pris 250,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåver I - XVI (1969-84) ; Skriftnemnda GFV Pris 80,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåve XVII (1985) v/utvandrarjubileet ; Skriftnemnda GFV Pris 100,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåver 1986-91 ; Skriftnemnda GFV Pris 80,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåver 1992-96 ; Skriftnemnda GFV Pris 150,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåver 1997-98 ; Skriftnemnda GFV Pris 160,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåve 1999 ; Skriftnemnda GFV Pris 170,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåver 2000-2002 ; Skriftnemnda GFV Pris 180,-
(K.nr. 603) Gamalt frå Voss, utgåver 2003-2006 ; Skriftnemnda GFV Pris 200,-
(K.nr. 606) Evangerboka 2 (gards- og ættesoge) ; forfattar : Schjærven L./Gjerdåker J. Pris 250,-

* Nb : Alle prisar med atterhald om mogelege endringar


BØKENE KAN TINGAST FRÅ VOSS KOMMUNE,
 
 

Yrkesgrupper

Sida er under utvikling.
Me har som mål her å kunna gje ei oversikt over
personar, med fakta om livet deira.
Du vil finna dei samla i
kategoriar yrkesgrupper.

LÆRARAR (omgangsskuletida)
LÆRARAR (seinare)
PRESTAR

Artiklar

Oversikt over når og kor da skjedde.
Lista er heilt sikkert ufullstendig.
 


SPONSORAR
Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger